19. Jänner FF-Ball Neuberg im Gasthaus Novakovits/Zsifkovits